Startsida / Kurskatalog
Kurs
Månadsöversikt (DEMO-2)
Månadsöversikt (DEMO-2)
Denna demo består av en (1) film som övergripande beskriver månadsöversikten som skickas en gång per månad per uppföljningsmetod (målgrupp) till chefer, medarbetare och politiker från IT-stödet dioevidence™ (de man vill inom kommunen...
Välj den här kursen
Onlineutbildning (DEMO-3)
Onlineutbildning (DEMO-3)
Denna demo ger exempel på hur sju (7) olika avsnitt kan se ut i en utbildning online. OBS! Dessa avsnitt utgör inte en sammanhängande kurs utan är olika delar från olika kurser. Vi visar exempel på; 1) introduktion av oss...
Välj den här kursen
dioevidence - översikt (STEG-1)
dioevidence - översikt (STEG-1)
Denna film ger dig en snabb översikt kring vad dioevidence innehåller och vad du kan göra.
Välj den här kursen
Barn och unga (UBU)
Barn och unga (UBU)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden ’Barn och unga' (UBU) för systematisk kvalitetsuppföljning av familjehem, vård och boende (HVB), stödboende och öppenvård. - kursen...
Välj den här kursen
Missbruk (UIV)
Missbruk (UIV)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden 'Vuxna med missbruk' (UIV) för systematisk kvalitetsuppföljning. - kursen innehåller 3 avsnitt och 1 certifieringsprov, - förkunskaper:...
Välj den här kursen
Bostad först (UIV-BF)
Bostad först (UIV-BF)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden 'Bostad först' (UIV-BF) för systematisk kvalitetsuppföljning. - kursen innehåller: 3 avsnitt och 1 certifieringsprov, - förkunskaper:...
Välj den här kursen
Missbruk (UIV-EB)
Missbruk (UIV-EB)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden 'Vuxna med missbruk' Öppenvård Ej bistånd (UIV-EB) för systematisk kvalitetsuppföljning. - kursen innehåller: 3 avsnitt och 1...
Välj den här kursen
Försörjningsstöd (UIV-FK)
Försörjningsstöd (UIV-FK)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i metoden ’Försörjningsstöd' (UIV-FK) för systematisk kvalitetskartläggning. - kursen innehåller: 2 avsnitt, - förkunskaper: metodanvisningen skall...
Välj den här kursen
Försörjningsstöd (UIV-FS)
Försörjningsstöd (UIV-FS)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden ’Försörjningsstöd' (UIV-FS) för systematisk kvalitetsuppföljning. - kursen innehåller: 3 avsnitt och 1 certifieringsprov, -...
Välj den här kursen