Startsida / Kurskatalog
Kurs
Månadsöversikt (DEMO-2)
Månadsöversikt (DEMO-2)
Denna demo består av en (1) film som övergripande beskriver månadsöversikten som skickas en gång per månad per uppföljningsmetod (målgrupp) till chefer, medarbetare och politiker från IT-stödet dioevidence™ (de man vill inom kommunen...
Välj den här kursen
Onlineutbildning (DEMO-3)
Onlineutbildning (DEMO-3)
Denna demo ger exempel på hur sju (7) olika avsnitt kan se ut i en utbildning online. OBS! Dessa avsnitt utgör inte en sammanhängande kurs utan är olika delar från olika kurser. Vi visar exempel på; 1) introduktion av oss...
Välj den här kursen
dioevidence (STEG-1)
dioevidence (STEG-1)
Dessa filmer ger en snabb introduktion till dioevidence™ 3. Det som krävs för att kunna genomföra dialogintervjuer med respektive uppföljningsmetod i dioevidence lär du dig i ENKÄT-delen i kurserna för respektive uppföljningsmetod. -...
Välj den här kursen
Barn och unga (UBU)
Barn och unga (UBU)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden ’Barn och unga' (UBU) för systematisk kvalitetsuppföljning av familjehem, vård och boende (HVB), stödboende och öppenvård. - kursen...
Välj den här kursen
Missbruk (UIV)
Missbruk (UIV)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden 'Vuxna med missbruk' (UIV) för systematisk kvalitetsuppföljning. - kursen innehåller 3 avsnitt och 1 certifieringsprov, - förkunskaper:...
Välj den här kursen
Bostad först (UIV-BF)
Bostad först (UIV-BF)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden 'Bostad först' (UIV-BF) för systematisk kvalitetsuppföljning. - kursen innehåller: 3 avsnitt och 1 certifieringsprov, - förkunskaper:...
Välj den här kursen
Missbruk (UIV-EB)
Missbruk (UIV-EB)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden 'Vuxna med missbruk' Öppenvård Ej bistånd (UIV-EB) för systematisk kvalitetsuppföljning. - kursen innehåller: 3 avsnitt och 1...
Välj den här kursen
Försörjningsstöd (UIV-FK)
Försörjningsstöd (UIV-FK)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i metoden ’Försörjningsstöd' (UIV-FK) för systematisk kvalitetskartläggning. - kursen innehåller: 2 avsnitt, - förkunskaper: metodanvisningen skall...
Välj den här kursen
Försörjningsstöd (UIV-FS)
Försörjningsstöd (UIV-FS)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden ’Försörjningsstöd' (UIV-FS) för systematisk kvalitetsuppföljning. - kursen innehåller: 3 avsnitt och 1 certifieringsprov, -...
Välj den här kursen